COVID-19 Zapobieganie i leczenie

Szanowni Państwo, Dzięki zaangażowaniu Wydawnictwa Medycznego α–medica press dostępne jest polskie tłumaczenie IV wersji Przewodnika „COVID-19 – zapobieganie i leczenie”. Publikacja została udostępniona do bezpłatnego pobrania przez Wydawnictwo Medyczne α–medica press. Stworzenie tego podręcznika, który powstał na kanwie doświadczeń osób bezpośrednio zaangażowanych w leczenie chorych z ciężką postacią COVID-19 to niezwykle cenna inicjatywa zwiększająca szansę…