Zalecenia PFED

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii (PFED) w zakresie postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę, w okresie epidemii COVID-19. Dokument został opracowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, zaleceń w opiece diabetologicznej PFED oraz wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wzorowano się również na zaleceniach Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego.…