Z przyjemnością informujemy, że PTLR opracowało konsensus dotyczący podstawowych zasad dezynfekcji oraz postępowania medycznego u chorych z ranami przewlekłymi.
W związku z panującą cały czas pandemią, w konsensusie zawarte są zasady postepowania w warunkach pozaszpitalnych podczas wizyt domowych lub przychodniach/gabinetach.
Przedstawiony schemat, to wytyczne postępowania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego oraz zmniejszenie ryzyka transmisji wirusa.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią konsensus. Mamy nadzieje, że będzie on dla Państwa pomocny.

Życzymy dużo zdrowia!