Czasopismo „Leczenie Ran” to czasopismo naukowe, które jako pierwsze w Polsce zostało
poświęcone szeroko pojętej tematyce leczenia ran o różnej etiologii.

 

 

„Leczenie Ran” to oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członka
Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (EWMA). Od 2020 roku jego wydaniem zajmuje
się wydawnictwo medyczne Termedia. Prace publikowane są w trybie open access,
co oznacza, że są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób i mogą być wykorzystane
w celach niekomercyjnych.

Redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran, pan prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
wraz z zespołem zastępców Redaktora i Radą Naukową, zachęcają do publikowania prac,
które poruszają zagadnienia związane z procesem gojenia ran, od podstaw
patofizjologicznych, poprzez metody diagnostyczne i nowe technologie wykorzystywane
w praktyce klinicznej.

 

ZAPRASZAMY DO PRENUMERATY!
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNE NA STRONIE: