Konsensus PTLR

Z przyjemnością informujemy, że PTLR opracowało konsensus dotyczący podstawowych zasad dezynfekcji oraz postępowania medycznego u chorych z ranami przewlekłymi. W związku z panującą cały czas pandemią, w konsensusie zawarte są zasady postepowania w warunkach pozaszpitalnych podczas wizyt domowych lub przychodniach/gabinetach. Przedstawiony schemat, to wytyczne postępowania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego oraz zmniejszenie ryzyka…

Szczegóły

EWMA Webinar

W imieniu Europejskiego Towarzystw Leczenia Ran (EWMA) gorąco zapraszamy na darmowy webinar, który odbędzie się 30 kwietnia 2020 o godzinie 18:00. Prezentację pt. „Personal protective equipment – skin injuries. Prevention and management” wygłosi trzech specjalistów z dziedziny dermatologii. Webinar będzie dotyczył przeglądu metod zapobiegania i leczenia urazów skóry w odniesieniu do stosowania środków ochrony indywidualnej.…

Szczegóły

Zalecenia PFED

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii (PFED) w zakresie postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę, w okresie epidemii COVID-19. Dokument został opracowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, zaleceń w opiece diabetologicznej PFED oraz wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Wzorowano się również na zaleceniach Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego.…

Szczegóły

EWMA Webinar

W imieniu Eurpejskiego Towarzystw Leczenia Ran (EWMA) gorąco zapraszamy na darmowy webinar, który odbędzie się jutro o godzinie 16:00. Prezentację pt. „How can healthcare professionals help chronic wound patients during COVID-19?” wygłosi Una Adderley. Una Adderley jest kierownikiem Krajowego Programu Strategii Leczenia Ran (NWCSP) w Anglii.   Więcej informacji można znaleźć na stornie: https://ewma.org/what-we-do/webinars/  …

Szczegóły