Struktura Zarządu PTLR

Prezes Zarządu: Dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Banacha 1A, 03-242 Warszawa

 

Wiceprezes Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień,
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Szpital Uniwersytecki Nr 1 im dr. A. Jurasza,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

 

Członek Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk,
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego oraz Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

 

Członek Zarządu: Dr n. o zdr. Paulina Mościcka, ,
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego oraz Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
i Leczenia Ran Przewlekłych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

 

Sekretarz: Mgr Irena Samson
pielęgniarka dyplomowana, magister rehabilitacji, specjalista leczenia ran

 

Skarbnik: Dr hab. n. med. Maciej Sopata,
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Hospicjum
Stacjonarne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
,
Os. Rusa 25A, 61-245 Poznań

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: mgr Zofia Augusewicz, specjalista pielęgniarstwa stomijnego

Członek Komisji Rewizyjnej: mgr Marta Bakowska,

Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA – MED
Rzeszów, specjalista pielęgnacji i leczenia ran, edukator i promotor zdrowia

Członek Komisji Rewizyjnej: mgr Izabela Kuberka

Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Epidemiologicznego
Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Właściciel Firmy Wound Care. Kompleksowe leczenie ran
Menedżer w ochronie zdrowia