Walne Zebranie Członków PTLR 09.09.2022r
Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
 
Zgodnie z pismem przesłanym do Państwa w drugiej połowie lipca 2022 roku, podjęto uchwałę  nr 1 z dnia 07.09.2022r., w brzmieniu:
 
Członkowie Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran,  którzy dokonali opłaty członkowskiej na rok 2022 do czasu rozpoczęcia posiedzenia Zarządu w dniu  07.09.2022 r.
( do godz. 20:00,) są uprawnieni do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków w dniu 09.09.2022r.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
 
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
dr hab. n.med Beata Mrozikiewicz-Rakowska