Kategorie
Bez kategorii

SPRAWOZDANIE Z KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA RAN

W dniach 8 – 10 września w Sopocie odbył się Jubileuszowy Kongres Naukowo Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, działającego w Polsce od dwudziestu lat. Głównym celem tegorocznego spotkania było zaprezentowanie nowej perspektywy leczenia trudno gojących się ran.

Motywem organizacji przedsięwzięcia było także podziękowanie za wspólne projekty i rozwój dziedziny, kiedyś mało znanej, a dziś, dzięki działaniom PTLR, zauważonym w Ministerstwie Zdrowia. Potrzeba edukacyjna, determinacja specjalistów do podejmowania wyzwań w leczeniu ran zebrała na Kongresie niemal 600 osób.

Jubileuszowy zjazd w czwartek 8 września zainaugurowała dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska wraz z prezesem Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie panem Tomaszem Augustyniakiem. Goście Honorowi: mgr Zofia Małas (prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych), prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk, dr hab. n. med. Maciej Sopata, mgr Irena Samson wspominali historię PTLR. Zaproszony na Kongres prof. David Armstrong przybyły z USA, w swojej prezentacji przedstawił najnowsze technologie w leczeniu stopy cukrzycowej. Pierwsza sesja, która odbyła się tego samego dnia dotyczyła walki z raną pourazową. Uczestnikami sesji byli: prof. Christian Willy (Military Academic Hospital in Berlin), chory z raną pourazową mł. Chor. Grzegorz Fedorowicz (Wojskowe Centrum Rekrutacji Biała Podlaska), Ihor Vitenko, Inna Kozachenko (Szpital w Winnicy), wspominając doświadczenia leczenia poszkodowanych w wojnie w Ukrainie. O specyfice urazów opowiedział gość specjalny – medyk bojowy, a o pacjentach posocznicą i raną dr hab. n. med. Jarosław Woroń.

Wieczorem Galę Jubileuszową 20-lecia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, po rozdaniu nagród „Zasłużeni dla Leczenia Ran” dla najbardziej zasłużonych specjalistów, praktyków, naukowców, przedstawicieli instytucji i biznesu, którzy przysłużyli się rozwojowi dziedziny leczenia ran, umilił recital Piotra Polka wraz z zespołem.

Drugiego dnia Kongresu w sesjach naukowo-szkoleniowych wzięło udział liczne grono uczestników.

W Sali Grand sesję II rozpoczęła przewodnicząca dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, a jej prelegentami byli: prof. Karen Ousey z University of Hudersfield (online), dr hab. n. med. Hanna Tomczak, mgr Marta Bakowska, mgr Krzysztof Sumiński. Podczas wystąpień poruszali kwestie nowoczesnego, miejscowego leczenia ran w dobie antybiotykoodporności, innowacyjnych rozwiązań leczenia ran trudno gojących i silikonowej rewolucji.

Sesja trzecia, dotycząca leczenia stopy cukrzycowej, skupiała uwagę na problematyce dotyczącej przygotowania chorego do operacji oraz technik używanych w jej leczeniu. Sesje zostały przygotowane przez dr hab. n. med. Beatę Mrozikiewicz-Rakowską, lek. Andrzeja Belowskiego, dr Sebastiana Borysa, lek. Marcina Tusińskiego, dr Łukarza Drelicharza, prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Krasińskiego, prof. dr hab. n. med. Arkadiusza Jawienia, dr hab. n. med. Michała O. Zembalę.

Pytanie „Czy jesteśmy już gotowi na nową pandemię – superbugs w natarciu!” rozpoczęło IV sesję, w której prof. dr hab. n. med. Tomasz Karpiński, dr n. o zdr. Paulina Mościcka, lek. Marcin Malka, mgr Sylwia Rogowska opowiedzieli o oporności na substancje przeciwdrobnoustrojowe, roli oczyszczania skór i rany, które mogą przyspieszać gojenie oraz skuteczności klinicznej substancji antybakteryjnych.

W V sesji prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz i dr n. o zdr. Paulina Mościscka skupili uwagę uczestników Kongresu na proaktywnym leczeniu ran i praktycznej wymianie doświadczeń.

Sky is the limit – walka o utlenowanie rany było tematem VI sesji podczas drugiego dnia Kongresu Naukowo – Szkoleniowego. Gdzie jest granica poziomu rewaskularyzacji, kiedy powiedzieć stop? W trójgłosie diabetologa, chirurga i angiologa wystąpili: dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, lek. Andrzej Belowski, jak również dr n. med. Wojciech Derwich z Frankfurtu. Dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska zaprezentowała metody leczenia i zapobiegania problemów w neuropatii cukrzycowej. Końcowy wykład o miejscowym utlenowaniu ran poprowadziła dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska.

W VII zaś sesji dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska, lek. Przemysław Lipiński i mgr Sylwia Rogowska opowiadali o przełożeniu wytycznych PTLR w zakresie leczenie trudno gojących się ran na codzienne postępowanie u chorych z owrzodzeniami w zespole stopy cukrzycowej, goleni oraz skutecznego postępowania z odleżynami i ranami nowotworowymi, gdzie praktyka idzie w parze z teorią.

Po zakończeniu VIII sesji o świadomym doborze opatrunków i racjonalnym wykorzystaniu opatrunków ze srebrem poprowadzonej przez lek. Marcina Tusińskiego rozpoczęły się warsztaty. Firmy Hartmann, AspironiX, Smith&Nephew, ARJO, Urgo, Schülke prezentowały nowoczesne rozwiązania opatrunkowe, wspomagające leczenie ran.

Po warsztatach zaś odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, na którym wyłoniono władze na kolejną kadencję. Na czele Towarzystwa, jako prezes zarządu, pozostaje dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska oraz wiceprezes prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień. Dr hab. n. med. Maciej Sopata będzie pełnił funkcję skarbnika, natomiast sekretarza mgr Marta Bakowska. Na pozostałych członków zarządu wybrano mgr Irenę Samson oraz dr n. o zdr. Paulinę Mościcką. Komisji rewizyjnej w kolejnej kadencji przewodniczyć będzie mgr Jolanta Dynarska, której zastępcą wybrano mgr Beatę Góralska. Do składu komisji rewizyjnej weszły również mgr Lidia Czwakiel oraz mgr Paulina Szymańska.

Wieczór zakończył się Jubileuszowym bankietem.

Ostatni dzień 10 września rozpoczął się drugą serią warsztatów. Firmy Hartmann, Olimp Labs, Kikgel m.in. prezentowały terapie podciśnieniowe, prehabilitację, opatrunki z macierzy pozakomórkowej. Swoje wystąpienia mieli również: prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, dr. n. o zdr. Paulina Mościska, dr Krzysztof Karaś, lek. Marcin Tusiński, dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. Christian Willy, prof. dr hab. n. med. Michał O. Zembala, piel. Aneta Zymon, lek. Przemysław Lipiński, mgr Paulina Szymańska.

Po warsztatach odbyła się IX sesja skupiająca uwagę wokół tematu kompleksowego i farmakologicznego leczenia owrzodzeń żylnych goleni w świetle najnowszych badań. Swoje prezentacje mieli: prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk oraz prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień.

W X sesji przedstawiono zagadnienia dotyczące sekcji podciśnieniowej i kompresjoterapii. Opowiedziano o wskazaniach do tego typu terapii, przygotowaniu rany do leczenia NPWT, zaprezentowano dobór systemu, opatrunków oraz rozważano miejsca, w których można podejmować leczenie. Swój udział mieli: prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, lek. Marcin Malka, lek. Przemysław Lipiński, mgr Sylwia Rogowska.

Temat odleżyn podniesiono w XI sesji. Pojawiły się pytania, czy umiemy zapobiegać powstawaniu odleżyn na wykładzie, który poprowadził dr hab. n. med. Maciej Sopata. Następnie dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński, prof. UR, dr n. med. Bartłomiej Mańkowski skupili się na zapaleniu kości związanym z odleżyną, diagnostyce oraz perspektywach w leczeniu. Mgr Izabela Kuberska zwracała uwagę jak leczyć odleżynę krok po kroku, a mgr Maria Brzegowy opowiedziała o obrazie wyniszczenia wewnętrznego przy odleżynie, wsparciu żywieniowym w leczeniu ran i odleżyn.

Kolejna XII sesja podjęta została przez dr hab. n. med. Joannę Czuwarę, mgr Monikę Aleksy-Polipowską, dr n. med. Dorotę Kiprian i mówiła o mechanizmach powstawania ran nowotworowych, ich opracowywania i pielęgnacji skóry po radioterapii. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz wygłosił wykład o prehabilitacji pacjentów onkologicznych.

Multidyscyplinarne leczenie ran było tematem XIII sesji Kongresu. O współpracy pielęgniarki/pielęgniarza z lekarzem, o wspólnym leczeniu stopy cukrzycowej, postępowaniu pielęgniarskim z raną po urazie u chorych w podeszłym wieku, czy też profesjonalnym prowadzeniu zdalnej opieki nad chorym z raną opowiedzieli dr n. med. Arkadiusz Krakowiecki, spec. leczenia ran Michał Dziarnowski, lek. Maciej Łabuz, mgr Marta Bakowska, mgr Ewa Mędrek i mgr Beata Góralska. Końcowe prelekcje poprowadziły mgr Joanna Litewska i Anna Ciemińska, skupiając się na edukacji chorego i przygotowaniu do samoopieki nad zmianą opatrunków, jak również na profilaktyce i leczeniu odleżyn w oddziale intensywnej opieki.

Ostatnia, XIV sesja zaprezentowała rolę podiatry w leczeniu ran. O nowym zawodzie medycznym i propozycjach Ministerstwa Zdrowia rozmawiała posłanka Barbara Dziuk. Zaś mgr Justyna Kapuściak i mgr Edyta Falińska opisywały kompetencje podologa i podiatry.

Tematyka Kongresu wzbudziła ogromne zainteresowanie w Polsce, co znalazło swoje przełożenie w dużej frekwencji oraz różnorodności zawodowej uczestników tego wydarzenia. Potwierdzały to zajęte miejsca w salach, rozmowy w kuluarach, uczestnictwo w warsztatach, liczna reprezentacja firm medycznych oraz bezpośrednie dyskusje i spotkania. Głównym atutem Kongresu, który podkreślało wielu, była nie tylko wysoka merytorycznie jakość wystąpień i prezentacji uczestników i zaproszonych gości, ale i możliwość bezpośredniego spotkania i wymiany naukowych poglądów, które po okresie covidu cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Kongres odbudował wiedzę i świadomość o leczeniu ran przewlekłych, pokazał realną możliwości realnej dostępności pacjentów do nowoczesnego leczenia ran oraz podkreślił aktualne przesłanie dbałości o dobro każdego pacjenta.

Po owocnej, trzydniowej wymianie poglądów i naukowych i praktycznych obserwacji w interdyscyplinarnym gronie specjalistów,  prezes PTLR dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska dokonała uroczystego zakończenia Jubileuszowego Kongresu Naukowo- Szkoleniowego, dziękując wszystkim za przybycie. Jednocześnie zaprosiła do dalszych działań na rzecz podniesienia poziomu naukowego i klinicznego w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran w Polsce.

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran kontynuuje swoje działania i bez wątpienia już niebawem usłyszymy o kolejnych projektach realizowanych przez Towarzystwo, jak i tych, w których PTLR bierze aktywny udział. Zgodnie z hasłem, które wybrzmiewało nie tylko podczas wystąpień, ale i w kuluarach – razem możemy więcej. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na kolejnej edycji Kongresu.

Autor: Monika Szymor

Kategorie
Bez kategorii

Międzywojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 2022  – Pacjent z cukrzycą w centrum opieki koordynowanej – konferencja stacjonarna