Czasopismo Leczenia Ran

Czasopismo „Leczenie Ran” to czasopismo naukowe, które jako pierwsze w Polsce zostało poświęcone szeroko pojętej tematyce leczenia ran o różnej etiologii.

„Leczenie Ran” to oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członka Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (EWMA). Od 2020 roku jego wydaniem zajmuje się wydawnictwo medyczne Termedia. Prace publikowane są w trybie open access, co oznacza, że są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób i mogą być wykorzystane
w celach niekomercyjnych. Redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran, pan prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień wraz z zespołem zastępców Redaktora i Radą Naukową, zachęcają do publikowania prac, które poruszają zagadnienia związane z procesem gojenia ran, od podstaw patofizjologicznych, poprzez metody diagnostyczne i nowe technologie wykorzystywane patofizjologicznych, poprzez metody diagnostyczne i nowe technologie wykorzystywane
patofizjologicznych, poprzez metody diagnostyczne i nowe technologie wykorzystywane w praktyce klinicznej.