Członkostwo

Kryterium przyjęcia kandydata w poczet Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej na adres: kontakt@ptlr.org lub 61-245 Poznań, Os. Rusa 55.

Na najbliższym Zebraniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, deklaracje członkowskie będą rozpatrywane i po akceptacji, otrzymają Państwo informację pisemną o przyjęciu w szeregi Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.
W informacji pisemnej będą zawarte dane dotyczące rocznej opłaty członkowskiej, wpisowego oraz numeru konta Towarzystwa.Zgodnie ze Statutem Towarzystwa:

Rozdział V
Majątek i fundusze Towarzystwa
§ 26.
5. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki oraz opłatę wpisową według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.

Wpisowe (dla nowych Członków PTLR) wynosi jednorazowo – 1,00PLN.

Składka Członkowska na rok 2024, wynosi 60,00PLN.

Nr konta Towarzystwa:
Bank Millenium S. A.
Al. Jerozolimskie 123a
02- 017 Warszawa
Nr konta: 74 1160 2202 0000 0000 3978 9745

Formularz Zgłoszeniowy

    Nowe zgłoszenieAktualizacja danych

    Miejsce pracy:

    Miejsce do korespondencji: