Opis działalności

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran zostało powołane do życia w 2003 roku i jest stowarzyszeniem, którego celem jest zmiana obecnych metod i standardów postępowania z pacjentami cierpiącymi z powodu różnego rodzaju ran ostrych i niegojących się.
W swojej działalności skupia się w szczególności na problematyce leczenia i opieki nad ranami niegojącymi się, takimi jak owrzodzenia podudzi (żylakowate i tętnicze) oraz odleżyny. W Polsce te dwa schorzenia w ciągu roku przysparzają cierpień u około pół miliona chorych.
W większości przypadków leczenie nie jest prowadzone w sposób nowoczesny, co nie tylko wydłuża jego czas i często prowadzi do pogorszenia stanu rany, ale też generuje wyższe nakłady finansowe leczenia niż w przypadku nowoczesnych metod terapii.

Aby to zmienić, kluczowym działaniem PTLR jest szeroka edukacja środowiska medycznego. W tym zakresie głównym dążeniem PTLR jest podejmowanie współpracy z innymi towarzystwami medycznymi w zakresie opracowania i realizowania programów szkolenia lekarzy i pielęgniarek i wprowadzania w praktykę kliniczną standardów postępowania doskonale sprawdzonych w krajach Europy Zachodniej. Towarzystwo prowadzi działalność naukową i edukacyjną w zakresie leczenia ran o różnej etiologii, stąd obecność 

w naszych szeregach wielu chirurgów ogólnych i dziecięcych, specjalistów leczenia oparzeń, chirurgów naczyniowych, dermatologów, pielęgniarek różnych specjalności, lekarzy rodzinnych, itd. PTLR jest organizacją interdyscyplinarną, otwartą dla wszystkich zainteresowanych problematyką leczenia ran.

Liczba członków rośnie szybko, ponieważ leczenie ran, a zwłaszcza postępowanie z raną niegojącą się, budzi coraz większe zainteresowanie i staje się codziennym problemem wielu klinicystów.


W trakcie dotychczasowej działalności PTLR zorganizowało trzy konferencje naukowo-szkoleniowe z udziałem gości z zagranicy.
Zarząd PTLR aktywnie uczestniczy w organizacji i patronuje wielu szkoleniom doskonalącym i dokształcającym dla lekarzyi pielęgniarek, dbając o ich wysoki poziom merytoryczny, a także popularyzuje wiedzę nt. leczenia ran przewlekłych podczas różnych spotkań
i sympozjów. Opublikowano jak dotychczas kilka monografii znacząco poszerzających wiedzę w Polsce na temat leczenia 
i pielęgnowania ran przewlekłych. W ostatnich latach podjęto również pierwsze w Polsce badania dotyczące oceny skuteczności leczenia owrzodzeń żylnych goleni metodą kompresjoterapii warstwowej (Bydgoszcz), a także badania epidemiologiczne pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran oceniające występowanie owrzodzeń w obrębie kończyn dolnych(Opole, Bydgoszcz).


Poza szerokimi działaniami edukacyjnymi i szkoleniowymi, Zarząd PTLR stale podejmuje kroki formalne, mające na celu zwrócenie uwagi odpowiednim władzom na konieczność zwiększenia dostępności nowoczesnych opatrunków dla chorych z raną przewlekłą. Członkowie Zarządu PTLR wraz z POLMED-em i Ministerstwem Zdrowia wypracowali wspólny konsensus podziału głównych grup opatrunków do leczenia ran przewlekłych. Obecnie, w wyniku kilkuletnich starań, oczekujemy już na zatwierdzenie projektu
i poszerzenie listy refundacyjnej o specjalistyczne opatrunki. Dalsze działania PTLR na rzecz chorych z raną przewlekłą dotyczą procedur postępowania miejscowego i ujęcia ich w katalogu świadczeń gwarantowanych.