Banner_Światowy Tydzień Świadomości Stopy Cukrzycowej (1)

Aktualności PTLR

Szanowni Państwo, w ramach Światowego Tygodnia Zespołu Stopy Cukrzycowej mogą państwo skorzystać z bezpłatnej konsultacji i badania stóp w wybranych placówkach na …

Walne Zebranie Członków PTLR 09.09.2022r Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran   Zgodnie z pismem przesłanym do Państwa w drugiej połowie …

Poznaj Naszą Historię

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran zostało powołane do życia w 2003 roku i jest stowarzyszeniem, którego celem jest zmiana obecnych metod i standardów postępowania z pacjentami cierpiącymi z powodu różnego rodzaju ran ostrych i niegojących się.

Historia

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran zostało powołane do życia w 2003 roku

Misja

Kluczowym działaniem PTLR jest szeroka edukacja środowiska medycznego

Cel

Edukacja w zakresie opracowania i realizowania programów szkolenia lekarzy i pielęgniarek

Tutaj Nas znajdziesz