Zarząd
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz
Jawień

Wiceprezes Zarządu

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

dr hab. n. med. Maciej Sopata

Skarbnik

mgr Jolanta Dynarska

Członek Zarządu

mgr Beata Góralska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

mgr Monika Aleksy- Polipowska

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr Lidia Czwakiel

Członek Komisji Rewizyjnej