Zarząd
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz
Jawień

Wiceprezes Zarządu

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

dr hab. n. med. Maciej Sopata

Skarbnik

mgr Marta Bakowska

Sekretarz

mgr Jolanta Dynarska

Członek Zarządu

mgr Irena Samson

Członek Zarządu

mgr Beata Góralska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

mgr Monika Aleksy- Polipowska

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr Lidia Czwakiel

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr Paulina Szymańska

Członek Komisji Rewizyjnej