Zarząd
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Prezes Zarządu

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz
Jawień

Wiceprezes Zarządu

prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk

Członek Zarządu

dr n. o zdr. Paulina Mościcka
Członek Zarządu
mgr Irena Samson
Sekretarz
dr hab. n. med. Maciej Sopata

Skarbnik

mgr Zofia Augusewicz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

mgr Marta Bakowska
Członek Komisji Rewizyjnej
mgr Izabela Kuberka

Członek Komisji Rewizyjnej