Wiedza praktyczna w zakresie leczenia ran

Jak postępować z pacjentem obciążonym ryzykiem Owrzodzenia Stopy Cukrzycowej (OSC)

Jak ocenić ciężkość zakażenia stopy cukrzycowej

Jak przeprowadzić ocenę naczyń u pacjenta z cukrzyca i owrzodzeniem?

Jak klasyfikować infekcję w przypadku stopy cukrzycowej

Jak zbadać deformacje stóp u osoby chorej na cukrzycę?

Jak zapewnić noszenie odpowiedniego obuwia?