Komunikat o zmianie sposobu przesyłania prac

Od 15 czerwca br. prace do czasopisma Leczenie Ran | Polish Journal of Wound Management należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez internetowy panel redakcyjny, dostępny na stronie czasopisma: www.pjwm.mocmedia.eu

Wierzymy, że pozwoli to poszerzyć grono autorów i recenzentów czasopisma, a także zwiększy liczbę nadsyłanych artykułów.  Zachęcamy do składania prac.


Announcement about changing of way paper submission

From June 15 this year, manuscripts for the Leczenie Ran | Polish Journal of Wound Management should be submitted only electronically via the online editorial panel, available on the journal’s website: www.pjwm.mocmedia.eu

We believe that this will allow us to increase the number of authors and reviewers of the journal and the number of submitted articles. We invite you to submit your papers.