Materiały video

Materiały Video

Międzywojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 2022
Jak chronić serce i nerki pacjenta z cukrzycą typu 2?
Protekcja pacjenta wielochorobowego.
prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż- Pacjent z cukrzycą w centrum opieki koordynowanej - Międzywojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
dr n. med. Elżbieta Karpińska - Gasztoł - Pacjent z cukrzycą w centrum opieki koordynowanej - Międzywojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
lek. med. Aleksander Biesiada - Pacjent z cukrzycą w centrum opieki koordynowanej - Międzywojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
prof. dr hab. n. med. Edward Franek - Pacjent z cukrzycą w centrum opieki koordynowanej - Międzywojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran