Konsensus PTLR

Z przyjemnością informujemy, że PTLR opracowało konsensus dotyczący podstawowych zasad dezynfekcji oraz postępowania medycznego u chorych z ranami przewlekłymi. W związku z panującą cały czas pandemią, w konsensusie zawarte są zasady postepowania w warunkach pozaszpitalnych podczas wizyt domowych lub przychodniach/gabinetach. Przedstawiony schemat, to wytyczne postępowania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego oraz zmniejszenie ryzyka…